E-recepta

Usługa e-recepty jest dobrym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy nie potrzebują wizyty lekarskiej, a jedynie potrzebują recepty od lekarza. Nie wychodząc z domu pacjent otrzymuje od lekarza e-receptę. Recepta wystawiona jest zgodnie z obowiązującymi zasadami (w tym z zachowaniem przysługujących pacjentowi zniżek).

Jak zamówić taką receptę? Wystarczy zaakceptować regulamin, wypełnić formularz – w przypadku usługi pierwszy raz zamawianej bardziej szczegółowo, a w przypadku kolejnej usługi w sposób uproszczony. E-recepta zostanie wystawiona niezwłocznie i przesłana pacjentowi.

Jak zamówić e-receptę?

Wybór specjalisty

z wybranej poradni.

Akceptacja

regulaminu.

Wypełnienie

formularza medycznego.

Opłacenie honorarium

za e-receptę.

Wysłanie przez lekarza podsumowania wizyty i zaleceń drogą mailową

Wysłanie kodów recept za pomocą SMS, emaila lub drogą pocztową.