E-wizyta

E-wizyta wygląda bardzo podobnie do wizyty tradycyjnej. O godzinie ustalonej podczas rejestracji e-wizyty lekarz kontaktuje się z pacjentem używając wideokomunikatora lub telefonu. Pierwszy etap wizyty to wywiad lekarski, czyli rozmowa na temat stanu zdrowia pacjenta. Drugi etap to elementy badania pacjenta wykonalne drogą internetową. Trzeci etap to rozmowa podsumowująca i ewentualnie prezentacja do kamery wyników badań i dokumentacji medycznej nie przekazanych wcześniej drogą mailową. Po odbytej e-wizycie pacjent otrzyma podsumowanie wizyty i zalecenia drogą mailową oraz e-recepty.

Jak zamówić e-wizytę?

Wybór specjalisty

z wybranej poradni.

Akceptacja regulaminu.

Wypełnienie formularza medycznego.

Opłacenie honorarium

za e-wizytę.

Ustalenie terminu e-wizyty
w rejestracji.

Kontakt z lekarzem w umówionym terminie (wideorozmowa lub telefon).

Wysłanie przez lekarza podsumowania wizyty

i zaleceń drogą mailową.

Wysłanie kodów recept
za pomocą SMS, emaila lub drogą pocztową.